Konfiguracja poczty

 

 

1. W uruchomionym programie Outlook Express wybieramy zakładkę Narzędzia, a w niej opcję Konta.
2. W okienku Konta internetowe wybieramy Poczta -> Dodaj.

  3. Wypełniamy pole Nazwa wyświetlana - jest to nazwa jaką widzieć będą odbiorcy twoich wiadomości. Może być to imię i nazwisko, nick, nazwa firmy czy cokolwiek tylko zechcesz.

  4. W polu Adres e-mail wpisujemy twój adres e-mail.

  5. Następnie w dwóch polach dotyczących serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej wpisujemy adresy owych serwerów.

  6. W polu Nazwa konta wpisujemy nazwę twojego konta e-mailowego (zazwyczaj wszystko to co występuje przed znakiem "@" w twoim adresie e-mail), a w polu Hasło hasło do tego konta. Zaznaczamy opcję Zapamiętaj hasło 7. Zamykamy kreatora klikając przycisk Zakończ.8. Teraz wchodzimy do okna Konta internetowe (tak jak w pkt. 1), wybieramy dodane przez siebie konto i klikamy Właściwości.9. Przechodzimy do zakładki Serwery i zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelniania.

 


 10. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i wpisujemy nazwy portów tak jak na obrazki poniżej. Ponadto zaznaczamy użycie SSL.

 


 11. Cieszymy się dobrze skonfigurowanym i gotowym do działania kontem.

 

 

print
back