AUP

Ogólne postanowienia:


Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację i zgodę z niniejszą umowę (zwaną dalej AUP) oraz z warunkami użytkowania (zwanymi dalej TOS). Od tego punktu użycie słów "my", "nas", "nasz" i "nasze" czy "No-1.pl" odnosi się to eMITS, a użycie słów "ty", "twój", "oni", "ich" odnosi się do klientów eMITS .

Akceptacja postanowień wynikających z umowy:

1. Klient zgadza się, że poprzez złożenie zamówienia zarówno drogą elektroniczną jak i kontakt pisemny i odbiór tego zgłoszenia przez nas na AUP, TOS i SLA. Nie są dopuszczalne zmiany rzeczonej umowy przez klienta.

2. eMITS będzie dostarczał a klient będzie płacił za usługi, których ceny są określone w formularzu zamówienia. Klient zaświadcza, że został zapoznany ze stawkami i jest świadomy opłat wynikających z AUP, TOS i SLA. Klient zgadza się także ze stwierdzeniem, że jakiekolwiek oferty promocyjne, poza wymienionymi w niniejszym regulaminie nie będą rozpatrywane w sposób indywidualny.

3. W związku z jakimikolwiek usługami hostingowymi w przypadku jeżeli miesięczny transfer danych przekroczy limity określone w specyfikacji zakupionego produktu, klient zobowiązuje się wykupić dodatkowy limit transferu w przeciągu 3 dni. Nie wykupienie dodatkowego limitu skutkować będzie zawieszeniem usług.

Co nie może być umieszczone w naszej sieci:

Warez

IRC

Dziecięca pornografia

Materiały chronione prawami autorskimi (wliczając, ale nie ograniczając się tylko do plików video, muzyki, telewizji, radia)

Narzędzi służących do hackingu

Strony Proxy

Cokolwiek co może skutkować wyrządzeniem szkód nam lub komukolwiek innemu (zarówno w sposób fizyczny jak i psychiczny)

Strony, które używają baz MySQL, masowego rozsyłania wiadomości e-mail lub innych narzędzi/technologii skutkujących zapychaniem lub przeciążeniem serwera.

For używających baz danych z olbrzymią liczbą użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia bądź zawieszenia kont, które podlegają pod któryś z wymienionych wyżej punktów, bez wcześniejszego powiadomienia.

Groźby, nadużycia i przekleństwa w trakcie kontaktów z naszą obsługą będą skutkowały zawieszeniem świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia.

Polityka nadużyć zasobów:

Jakiejkolwiek stronie na naszym serwerze, która zużywa wysokie ilości zasobów (procesor, użycie pamięci i zasobów sieciowych), zostanie przedstawiona propozycja zapłacenia za serwer dedykowany. Nadużycie związane z zasobami serwera to poważny problem i No-1.pl nie będzie go tolerował. Konta na współdzielonym serwerze muszą zużywać określoną ilość zasobów, tak aby każdy użytkownik mógł swobodnie korzystać z jego zawartości.

Nie możemy pozwolić na to, aby jeden lub dwóch klientów zużywało całe zasoby systemowe na współdzielonym serwerze i działało ze szkodą dla reszty klientów na tym serwerze. Zwiększone zużycie procesora jak i pamięci przez jednego lub kilku klientów prowadzi do drastycznego spowolnienia we wszystkich aspektach jego działania: MySQL, E-mail, Http i innych. Jeżeli zużycie procesora i pamięci przez kilku klientów wymknie się spod kontroli, wszystkie strony hostowane z tego serwera zwrócą błędy i nie będą dostępne.

Średnie limity serwerowe:

Zużycie pamięci nie może przekroczyć 10% na domenę/plik/aplikację

Zużycie procesora nie może przekroczyć 10% na domenę/plik/aplikację

Ilość połączeń serwera Apache nie może przekraczać 30

15 połączeń użytkowników MySQL w jednym czasie

Są pewne wyjątki od tych zasad. Istnieją różne kombinację zużycia zasobów, które mogą prowadzić do problemów. Jeżeli w dowolnym czasie serwer jest niestabilny, a odpowiedzialne za ten stan jest określone konto zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia tego konta w celu normalnego działania całego serwera. W razie wypadku gdy rozwijająca się strona wymaga zwiększenia zasobów polecamy wykupienie serwera dedykowanego, który pozwala na normalny rozwój strony bez żadnych ograniczeń.

Tak zwany "Uptime" to czas w okresie miesiąca, w trakcie którego sieć No-1.pl jest dostępna poprzez Internet, co oznacza że klient może się z nią połączyć. No-1.pl ponosi odpowiedzialność za dostępność kont w ramach swojej sieci, jednakże nie możemy ponosić odpowiedzialności za problemy leżące poza naszą siecią. Gwarantujemy, że nasza sieć dostępna będzie dla klientów przez 99% miesięcznego czasu.

Tak zwany "Downtime" to nieplanowany okres czasu w trakcie, którego następuje przerwanie dostarczania usług, skutkujące brakiem możliwości dostępu do zakupionych usług.

Istnieją jednak przypadki, kiedy następuje planowane przerwanie dostarczenia usług w celu wymiany i konserwacji sprzętu. Takie przerwania będą zawsze anonsowane e-mailem z największym możliwym wyprzedzeniem (minimalnie 12 godzin).

Z obliczania czasu miesięcznej dostępności naszych usług wyłączone są:

Planowane "Downtime", problemy poza siecią No-1.pl, przerwania lub niepowodzenia usług spowodowane przez klienta, jego pracowników lub jego klientów (wliczając: złą konfigurację, nie zatwierdzone oprogramowanie, ataki hakerów, nadużycia, nie działanie serwera z powodu przeciążenia - dołożymy wszelkich starań, ażeby usunąć takich użytkowników natychmiastowo).

Płatności:

Płatność za nowo-założone konto powinna zostać uiszczona w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku świadczenie usług może zostać zawieszone lub zerwane, co nie zwalnia klienta od obowiązku uregulowania należności.

Okres rozliczeniowy:

Okres rozliczeniowy trwa od dnia założenia konta do adekwatnego dnia następnego miesiąca (np. od 3 maja do 2 czerwca). Po uzgodnieniu z administratorem można początek okresu rozliczeniowego przesunąć na dowolny dzień miesiąca.

Dodatki (dodatkowa pamięć RAM, ilość miejsca na dysku itp.) powinny zostać opłacone zgodnie z zamówieniem. Zastrzegamy sobie prawo na usunięcie części lub dezaktywację serwera w wyniku nie zapłacenia za dodatkowe elementy.

Konta zalegające z płatnościami:

eMITS może tymczasowo zaprzestać świadczenia usług lub zerwać tą umowę w wyniku braku uiszczenia opłat w stosownym terminie. Owe zaprzestanie lub zerwanie umowy nie zwalnia klienta od obowiązku uiszczenia zaległych opłat.

Konta resellerskie zalegające z płatnościami:

W razie wystąpienia zaległości płatniczych wobec No-1.pl nastąpi zawieszenie usług, a Ty będziesz miał 48 godzin na uregulowanie należności. Każde konto, które po 48 godzinach nie zostanie opłacone a klient nie skontaktuje się z administratorem No-1.pl w celu rozwiązania tej kwestii, może zostać odsprzedane w sposób bezpośredni swoim klientom.

Warunkiem wznowienia świadczenia usług jest wcześniejsze opłacenie należności. Resellerzy, którzy nie opłacą konta w odpowiednim czasie, nie mogą obwiniać za to No-1.pl.

Kopie zapasowe:

eMITS oferuje tworzenie dziennych kopii zapasowych, ale odpowiedzialność za pliki i bazy danych ponosi sam klient. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenie dysków twardych, instalacja świeżego systemu operacyjnego).

Upgradowanie pakietu resellerskiego:

Dobra wiadomość! Możesz ulepszyć swój pakiet resellerski kiedy tylko zechcesz. Wystarczy, że zgłosisz ten fakt administratorowi i uiścisz odpowiednią opłatę.

Kasowanie kont:

Wszystkie prośby dotyczące zerwania usług muszą zostać złożone na piśmie z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem (jednak nie wcześniej niż 30 dni), poprzez email zawierający dane osobowe i nazwę konta.

Refundowanie:

Wszelkie płatności na rzecz eMITS nie są refundowane. Wliczając w to opłaty z wyprzedzeniem. Wykupienie naszych usług oznacza akceptację tego regulaminu i nie ma od niego odstępstwa.

14 dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy:

Wszystkie nasze pakiety (poza serwerami dedykowanymi) objęte są 14 dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie spełnimy Twoich oczekiwań w pełni zrefundujemy Twoje wydatki, a jedyne czego oczekujemy to podania powodu takiego zaniechania co pozwoli nam na ciągłe poprawianie naszych usług.

Konta z Oferty FREE

No-1.pl wprowadza do swojej oferty , darmowy pakiet kont hostingowych pod nazwa Konta FREE . Celem kont FREE jest umożliwienie darmowego korzystania z pakietu hostingowego.

Dodatkowe zasady

No-1.pl zastrzega sobie prawo do publikacji reklam na stronach użytkowników.

Blokowanie reklam za pomocą oprogramowania instalowanego na stronach użytkowników jest zabronione!

PRZYPOMINAMY ! Użytkownikom łamiącym wyżej wymienione postanowienia grozi natychmiastowe usuniecie konta wraz z cala zawartością.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do likwidowania kont na których znajduje sie pusta strona, nie posiadająca pliku startowego w katalogu głównym, bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik ma 30 dni od daty założenia strony na instalacje pliku startowego.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do likwidowania stron nieaktywnych, na których nie odnotowano aktywności użytkownika (aktualizacja bazy danych, aktualizacja plików poprzez protokół FTP/HTTP/SSH/HTTPS) przez więcej niż 60 dni.

 

print
back